Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy/objednávky do 14dní

 

Prosím zašlite nám vyplnené odstúpenie od zmluvy spolu s tovarom na adresu:

AW Design s.r.o.
Martina Benku 2
080 01 Prešov

Predávajúci

Kupujúci

Meno: AW Design s.r.o.

MENO:

Ulica: Martina Benku 2

Ulica:

Mesto/PSČ: Prešov 080 01

Mesto/PSČ:

IČO: 51036240

IČO:

e-mail: info@awdesign.sk

e-mail:

Telefón: 0905 185 010

Telefón:

 

Číslo faktúry:

 

Dátum kúpy:

Názov  výrobku:

 

Kód výrobku:

Názov  výrobku:

 

Kód výrobku:

 

Dôvod Vašej nespokojnosti:

 

·         Tovar nesúhlasí s popisom na webe

·         Bol mi zaslaný iný tovar ako som si objednal

·         Iný dôvod:

 

 

 

 

 

 

Vaše číslo v IBAN formáte:

 

Podmienkou k uplatneniu odstúpenia od zmluvy do 14dní je vrátenie nepoškodeného a nepoužitého tovaru v pôvodnom neporušenom obale vrátane všetkej dokumentácie a príslušenstva do 14dní od prevzatia objednávky. Peniaze budú vrátené po skontrolovaní stavu a kompletnosti vráteného tovaru v lehote do 14dní od doručenia na Vami uvedený účet. Predajca nemá povinnosť hradiť kupujúcemu náklady vyplývajúce z vrátenia tovaru späť, avšak náklady spôsobené s obstaraním tovaru budú kupujúcemu vrátené.

 

 

 

 

V .........................................           dňa....................................              podpis ....................................